Veelgestelde vragen

Wat als mijn koffer beschadigd raakt?

Er is altijd een kans dat uw bagage beschadigd raakt.  U dient zelf aangifte te doen bij de desk ‘lost & found , damaged luggage’.  Zij zullen een status opmaken en een case (dossier) openen bij de luchthvaartmaatschappij. U hebt dan recht op een financiële vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. Wanneer u een reisverzekering afgesloten hebt, zal deze u wellicht ook vergoeden.

Hoeveel bagage mag ik meenemen op het vliegtuig / maximum toegelaten gewicht?

Elke luchtvaartmaatschappij heeft eigen regels voor de hoeveelheid ruimbagage die u mag meenemen (aantal koffers, gewicht en afmetingen).  Bovendien is dit afhankelijk van de route die u vliegt.  Best houdt u er ook rekening mee dat indien u binnenlandse vluchten neemt deze regeling anders kan zijn dan op de eerder gevlogen intercontinentale vluchten.

Het gewicht en het aantal stuks bagage kan afhankelijk zijn van de klasse waarin u vliegt;  First en Business class reizigers mogen doorgaans meer bagage meenemen.  Op de meeste tickets staat het maximum gewicht vermeld. Meestal varieert het gewicht tussen 20 en 30 kg. Bij low-cost airlines is dit meestal maar 15 kg. Een stuk bagage mag nooit meer dan 32 kg wegen.

Raadpleeg de website van de luchtvaartmaatschappij, daar vindt u alle info, alsook informatie voor extra sportmateriaal, huisdieren en verboden producten

Hoeveel handbagage mag ik meenemen?

De handbagage die u mag meenemen is beperkt en kan ook verschillend zijn per luchtvaartmaatschappij. Kijk daarom de voorwaarden na op de website van de maatschappij. Een handtas mag u meestal als extra stuk meenemen.
Stop waardevolle zaken (geld, juwelen) en belangrijke voorwerpen (documenten, medicatie) altijd in uw handbagage, niet in de ruimbagage (mocht die verloren gaan). Vloeistoffen in de handbagage zijn gebonden aan bepaalde regels (zie hieronder).
Minder mobiele passagiers mogen een rolstoel (volledig opvouwbaar) of een paar krukken meenemen. Passagiers die vergezeld zijn van jonge kinderen mogen een opvouwbare wandelwagen meenemen tot bij de ingang van het vliegtuig

 

Vloeistoffen in de handbagage

Wanneer u vloeistoffen wenst mee te nemen in de handbagage, dan dienen deze aan volgende voorwaarden te voldoen.
Verpakkingen van maximum 100 milliliter.  Gel, crèmes, tandpasta, etc. worden allen als vloeistoffen aanzien. De som van de inhoud van alle verpakkingen mag niet meer dan 1 liter bedragen. Deze verpakkingen moeten meegenomen worden in een doorzichtig plastic en hersluitbaar zakje.

 

Wat is verboden in de handbagage?

Volgende items zullen u ontnomen worden wanneer u deze bij hebt als handbagage:

  • Puntige en scherpe voorwerpen zoals bvb. scharen, bijlen, messen en pijlen...
  • Stompe voorwerpen zoals bijvoorbeeld golfstokken, knuppels, boksbeugels... 
  • Vloeistoffen die de regel hierboven overschrijden.
  • Explosieven en vuurwerk.
  • Vuurwapens anders dan sportgebruik, zie hieronder.

Een volledig overzicht vindt u op de website van de luchtvaartmaatschappij.

 

Wat met klein/medium sportmateriaal en muziekinstrumenten?

Soms gratis, soms tegen een kleine meerprijs kan u bovenop de standaard bagage ook nog sportmateriaal meenemen.  Wij denken o.a. aan ski’s, snowboards, fietsen, duikmateriaal, golfclubs, jacht - en sportwapens.  U dient dit op voorhand te melden.  Sommige items dienen gepast verpakt te zijn.  Meer info vindt u op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.  Muziekinstrumenten die in het overhead compartiment passen of onder de stoel van de passagier voor u,  kunnen zonder meerprijs mee als extra handbagage. Wanneer het instrument er niet in past en u wenst dit in de cabine bij u te houden, dan dient u een extra seat te boeken.

Wat als mijn koffer zoek raakt?

Er is altijd een kans dat uw bagage zoek raakt. U zorgt er best voor dat elke koffer aan de buitenkant een label draagt met minstens uw naam, adres en eindbestemming  erop. Deze labels kan u bekomen bij ons. Bovendien raden we u aan naam en adres nog eens te vermelden aan de binnenkant van elke koffer.  Bij het inchecken van uw bagage wordt er een Tag aangebracht met een barcode.  Het dubbeltje van uw barcode plakt men meestal op uw boardingpass. Met deze barcode kan de luchtvaartmaatschappij snel uw bagage traceren.  U dient zelf aangifte te doen bij de desk ‘lost and found luggage’, indien uw bagage te lang wegblijft.  Wanneer u bagage langere tijd achter blijft, hebt u recht op een financiële compensatie van de luchtvaartmaatschappij. Wanneer u een reisverzekering afgesloten heeft, dan kan u best ook hun noodnummer contacteren.  Consulteer de voorwaarden, wellicht mag u van hen ook enkele eerste aankopen doen.

Welke reisdocumenten heb ik nodig?

Ondanks het afschaffen van de grenscontroles in de Schengenlanden moeten alle reizigers, ook kinderen, altijd in het bezit zijn van de vereiste documenten. 
Neem een paar fotokopieën van uw reisdocumenten mee op reis en bewaar deze apart van de originele documenten. Noteer ook de nummers ervan op een apart briefje, uw agenda of gsm.

Belgische onderdanen

a) Identiteitskaart
Voor een aantal landen volstaat een geldige identiteitskaart. Dit zijn de lidstaten van de Europese Unie, sommige landen die daaraan grenzen en enkele verre landen, die toeristische trekpleisters zijn.
De algemene regel is dat identiteitskaarten (ook de identiteitsdocumenten voor kinderen) minstens geldig moeten zijn tot de datum van terugkeer - ten minste als de datum van terugkeer kan worden vastgesteld.  
Voor bepaalde bestemmingen gelden andere regels. Controleer altijd wat de toepasselijke regels zijn voor uw bestemming op www.diplomatie.belgium.be
75-plussers die naar het buitenland willen, moeten een geldige identiteitskaart hebben. Eens 75 jaar wordt u niet meer opgeroepen door het gemeentebestuur om uw identiteitskaart te vernieuwen. Geen probleem zolang u België niet verlaat, maar voor reizen naar het buitenland moet u een identiteitskaart aanvragen mét vervaldatum, nog ten minste 6 maanden geldig na uw terugreisdatum.
Uw  reisdocumenten, identiteitskaart of paspoort dienen in goede staat te zijn.


b)  Reispas
Een internationale reispas (het wijnrode boekje), ook wel eens paspoort genoemd, is een boekje waarin uw identiteitsgegevens zijn opgenomen. De reispas wordt als geldig reisdocument erkend door alle landen van de wereld. Een internationale reispas is vereist voor reizen naar landen waarvoor de identiteitskaart niet volstaat.
Kijk de geldigheidsduur van uw reispas goed na. Heel wat landen eisen dat uw paspoort nog een ruime periode (bijv. 6 maanden) geldig is op het ogenblik dat u dit land verlaat. Vraag vooral tijdig een nieuwe reispas aan en hou rekening met de termijn die nodig is om deze te bekomen.  Een reispas vraagt u aan bij uw gemeentehuis.  Een standaardprocedure kan tot 3 weken duren, een spoedprocedure maximum drie dagen.  Reispassen blijven 5 jaar geldig en kunnen niet verlengd worden.


Als u met kinderen reist, houd er dan ook rekening mee dat zij over een geldig identiteitsbewijs dienen te beschikken, namelijk een KIDS ID of paspoort.  Consulteer volgende website voor meer informatie: www.diplomatie.belgium.be


c) Visum
Voor reizen naar bepaalde landen heeft u een visum nodig. Dat is een toestemming om er gedurende een welbepaalde tijd te mogen verblijven. Visa worden aangevraagd bij de ambassade of consulaat van de te bezoeken landen die geheel vrij zijn u al dan niet een visum te verstrekken. Informeer tijdig wat de leveringstijd is, welke documenten u moet voorleggen en of u alles ook per post kan regelen. De prijs voor een visum verschilt naargelang het te bezoeken land en de geldigheidsduur van het visum. Sommige landen verlenen tegen betaling het visum wanneer u in het land aankomt.
Wij helpen u graag verder met de aanvraag van uw visum.  Er bestaan gespecialiseerde bedrijven die tegen betaling deze administratie overnemen, waar wij mee in contact zijn.


d) Internationaal inentingsbewijs
Heel wat landen, vooral in risicogebieden, weigeren u de toegang als u geen internationaal erkend certificaat hebt van inenting tegen bepaalde ziektes, het zogenaamde 'gele boekje'.  
Uw huisarts kan u informeren over de  verplichte en/of aanbevolen inentingen.  Deze zijn afhankelijk van de bestemming. Deze regels kunnen nog eens anders zijn als u vroeger al naar een gebied besmet met cholera, malaria of gele koorts bent gereisd. U kunt ook de Travelfoon van het Instituut voor Tropische Geneeskunde contacteren op het telefoonnummer 0900 101 10 0900 101 10.

Reizigers met niet-Belgische nationaliteit

Reizigers met niet-Belgische nationaliteit dienen zich bij de bevoegde instanties (ambassade, consulaat) te informeren over de formaliteiten die zij moeten vervullen.


Reizen naar de Verenigde Staten van Amerika. 
Indien u naar de USA reist, moet u een speciale registratieprocedure doorlopen, ESTA genaamd. Ga hiervoor naar deze site: https://esta.cbp.dhs.gov.  Wij kunnen dit kosteloos voor u doen indien gewenst. 

Zonder deze procedure mag u het vliegtuig niet op!  Wij geven u graag meer uitleg.

Passagiers met beperkte mobiliteit

Personen die zich met een rolstoel verplaatsen ofwel moeilijk kunnen stappen of trappen bestijgen, kunnen bij de inscheping beroep doen op bijstand. Op de luchthaven van aankomst zal ook de nodige assistentie verleend kunnen worden. Alleen op voorafgaandelijke aanvraag kan deze begeleiding georganiseerd worden. Het ontbreken van een voorafgaande kennisgeving kan aanleiding geven tot improvisatie en vertraging op het ogenblik van de inscheping, of zelfs tot instapweigering. Een aanvraag, met opgave van de aard van de handicap of beperkte mobiliteit  is verplicht bij de boeking.
Rolstoelen worden in de bagageruimte vervoerd. Afhankelijk van het type batterij van een elektrische rolstoel moet de reiziger uiteenlopende voorzorgsmaatregelen nemen voor het vervoer ervan.  Tevens voor blinden en slechtzienden, dove of slechthorende passagiers dient er voor vertrek assistentie gevraagd worden. Om veiligheidsredenen is het aantal passagiers met assistentie beperkt per vlucht.

 

Zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen mogen reizen tot de 34ste week van de zwangerschap op voorlegging van een recent medisch attest waarop de voorziene datum van de bevalling is vermeld en waarop wordt bevestigd dat er tijdens de zwangerschap geen verwikkelingen zijn opgetreden. Indien u meer dan 34 weken zwanger bent op het moment van de reis, is de medische toestemming van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij vereist.

Niet vergezelde minderjarigen

Alleenreizende minderjarigen moeten of kunnen (afhankelijk van de leeftijd) assistentie aanvragen bij de inscheping, tijdens de vlucht en bij aankomst op de bestemming. Kinderen onder de 5 jaar moeten altijd vergezeld worden door een persoon van tenminste 18 jaar. De assistentie moet bij de boeking aangevraagd worden. De vergoeding verschilt per luchtvaartmaatschappij maar schommelt tussen de € 30 en  € 60 euro per traject per kind.
U dient voor vertrek de nodige documenten ‘UM’ (unaccompanied minor) in te vullen. Alleenreizende kinderen tot en met 11 jaar dienen altijd speciale assisentie te krijgen.  Vanaf 12 jaar tot 18 jaar kan er alsnog facultatief assistentie gevraagd worden.  Geef dit gerust door aan ons en wij vragen dit aan voor u.

 

Oudere alleenreizende passagiers

Ook deze reizigers kunnen assistentie aanvragen bij de inscheping, tijdens de vlucht en bij aankomst op de bestemming. De assistentie moet bij de boeking aangevraagd worden. De vergoeding wordt door de luchtvaartmaatschappij bepaald.

Hoe lang op voorhand moet ik op de luchthaven zijn?

Voor een Europese vlucht dient u in de meeste gevallen 2 uur voor vertrek van de vlucht op de luchthaven zijn. Voor intercontinentale vluchten is dit in regel zelfs 3 uur. Als u voor vertrek online ingecheckt hebt dan kan u eventueel wat later aankomen.  U kan dan direct doorlopen naar de ‘drop off bagage’ balie. Consulteer de website van de luchtvaartsmaatschappij voor de juiste details van uiterste check-in tijden.

Hoe kan ik me voorbereiden op de veiligheidscontrole?

U kan zich als volgt voorbereiden op een vlottere veiligheidscontrole:

  • Haal alle metalen voorwerpen zoals muntstukken, sleutels en portefeuille uit uw bagage of zakken en plaats deze in de daarvoor voorziene bakjes.
  • Leg ook uw jas of trui in dit bakje.
  • Hebt u een laptop? Haal deze uit de tas en plaats de laptop in een apart bakje.
  • Maak flesjes (fris)drank leeg alvorens de veiligheidscontrole te passeren. Er is immers een beperking op het meenemen van vloeistoffen (zie “vloeistoffen in de handbagage”).

 

Ik ben reeds verzekerd bij de mutualiteit. Moet ik nog een extra reisverzekering nemen?

Hoewel het niet verplicht is om een reisverzekering te nemen raden we dit wel aan. De mutualiteit komt slechts in bepaalde gevallen tussen (financiële dekking is meestal ook een stuk lager), meestal omwille van medische redenen van u als reiziger. Een reisverzekering is veel meer dan enkel een dekking medische kosten. Het geeft u een grotere dekking zijnde o.a. bagage, reisbijstand, repatriëring indien nodig naar huis als er met de familie thuis iets gebeurt, rechtsbijstand, reddings- en opsporingskosten,… Wij helpen u graag verder met het kiezen van de beste reisverzekering.

Wat moet ik doen als ik mijn reis dien te annuleren?

Indien u onverwacht uw reis dient te  annuleren moet u ons zo snel mogelijk contacteren. Hoe sneller u dit doet, hoe beperkter meestal de annulatiekosten zullen zijn. Indien u een annulatieverzekering afgesloten hebt zullen wij zorgen voor de administratieve afhandeling hiervan.  De verzekeringsmaatschappij betaalt u dan rechtstreeks de reeds aangerekende annulatiekosten (mits eventuele aftrek van een franchise) terug.

Mijn reis is reeds geboekt. Kan ik nog een reisverzekering afsluiten?

U kunt tot op de dag van vertrek een reisverzekering afsluiten. Dit in tegenstelling tot een annulatieverzekering welke u doorgaans onmiddellijk moet afsluiten bij het boeken van uw reis.

WIj informeren u graag betreffende de verschillende formules!